Hlavná foto

Kontakty

+420 604 538 482

Kněz je k dispozici na telefonu každý den, kromě pondělí, od 9:00 do 18:00

osobně pak od 8:00 do 20:00, v případě nutnosti kdykoli.

Mapa

 

Kontakt na kněze ve farnosti:

Kněz působící ve farnostech Kunštát a Sebranice:

Mgr. Petr Košulič, farář

telefon: +420 604 538 482

email: kunstat@dieceze.cz

          sebranice@dieceze.cz

          kosulic@dieceze.cz

web: www.farnostkunstat.cz

 

Níže naleznete kontakty na některé členy farnosti, kteří převzali odpovědnost za část jejího žvota. A že ten život je pestrý jde poznat z toho velkého množství.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje pro fakturaci

Název právnické osoby:

Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě

Adresa:

Nám. ČSČK 98

679 72 Kunštát na Moravě

IČ: 65336844

DIČ: CZ65336844

Nejsme plátci DPH

(U názvu právnické osoby nikdy neuvádějte jiný název, než který je uveden nahoře; farní úřad ani farnost nejsou právnické osoby!)

Číslo účtu farnosti Kunštát: 159 179 890/0300

V případě zájmu vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 

KONTAKTY NA ODPOVĚDNÉ ČLENY FARNOSTI

VARHANÍCI A OBLAST HUDBY

KOSTELNÍ SLUŽBA

 

liturgické služby

PASTORACE A ADMINISTRATIVA

pastorační rada

 

ekonomická rada farnosti (ERF)

 

Další informace

Další oblasti života farnosti:

Seznam odpovědných osob se nevyčerpává jen v uvedeném seznamu kontaktů. 

Vzhledem k pestrému životu naší farní rodiny je zde spousta dalších lidí, kteří jsou zapojeni v různých úkolech a službách. Pokud máte jakýkoliv nápad, podnět k práci v určité oblasti kontaktujte buď člověka, který je uvedený výše. Pokud se Váš podnět týká oblasti, která zde není uvedena pak kontaktujte kněze - viz farář.