Hlavná foto

Akolyté

 

Akolyta vypomáhá se službou rozdělování eucharistie při liturgii a dále je pověřený donášet svátost Eucharistie nemocným o nedělích a svátcích či ve šední dny podle pověření. Akolyta je zvláštní služba v církvi a mohou ji vykonávat jak muži tak i ženy. Akolyta ve vlatním významu slova, je vždy službou udělovanou biskupem. Biskup mu, či jí uděluje službu akolyty jako zvláštní poslání v církvi. Poslání služby Eucharistii. Tuto službu si nelze vynutit, ani na ni nevzniká právo. Je službou a tedy posláním.

 

 

muži pověření ke službě eucharistii

Vladimír Olšan Pověřený biskupem
 
Vladimír Kintr Pověřený Ad hoc
 
Tomáš Videman Pověřený biskupem
 
Tadeaš Věžník Pověřený Ad hoc
 
 

Akolyté vykonávají svou službu pod vedením faráře a s jeho souhlasem. Svou službu u oltáře si dělí podle možností a situace každého.