křest Křest

aktuální pořad bohoslužeb:

Naleznete níže na této stránce.

 

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

Vážení farníci aktualizace informací.

 

1. MŠE SV. V NEDĚLI - VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ!!!

Pouze ti kdo mají úmysl mše sv. se mohou zúčastnit (do cca 10 osob na rodinu), případně mě kontaktujte na tel: 604 538 482

 

2. MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY - veřejnosti přístupné (cca 20 osob).

 

3. SVÁTOST SMÍŘENÍ podle klasického rozvrhu středa a pátek - viz dole.

 

4. PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ - neděle od 15:30 do 16:00 (sledujte aktuální situaci)

 

5. NEDĚLE ODPOLEDNE

15:00 Křížová cesta (zatím do cca 20 osob)

15.30 - 16:00 sv. přijímání.

 

6. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

V pátek 5.3. v dopoledních hodinách

 

7. SLEDOVÁNÍ INFORMACÍ

Prosím sledujte aktualizace informací. 

 

8. SVÁTOSTI V ROCE 2021

- Svaté přijímání dětí: vzhledem k tomu, že neprobíhá výuka náboženství a není možné konat přípravy ve skupinách, v letošním roce 1. svaté řijímání dětí nebude. Minimálně ve formě jak jsme zvyklí určitě ne. Podle situace je možné zvážit podzimní termín, ale ani ten zatím nevidím jako reálný - z důvodu nemožnosti přípravy dětí.

 

- Svátost biřmování: rozhodl jsem se v současné situaci přesunout biřmování na jaro roku 2022. Důvody jsou celkem tři:

A - biřmování je svátost, která začleňuje křesťana do společenství církve - je tedy žádoucí, aby tak byla i slavena. Není možné a ani žádoucí uspořádat ji jako soukromou akci pro pár vyvolených.

B - příprava na biřmování má svůj společenský a osobní rozměr a ten nelze pominout. Situace od října nedovolila aby probíhala příprava v jakékoliv formě byť jen minimální. Online forma není podle mého názoru adekvátní - proto jsem ji ani nepraktikoval.

C - součástí přípravy je i utváření kolektivu a vztahů (víkendovka, společná pouť). Toto není možné praktikovat v žádné formě.

 

Děkuji za pochopení. S pozdravem a požehnáním do vašich životů a domovů.

 

Další informace níže na stránce.

P. Košulič, farář

Z DIÁŘE FARNOSTI

ROK 2021:

 

28.2. NEDĚLE - 2. NEDĚLE POSTNÍ - Křížová cesta v 15:00

7.3. NEDĚLE - 3. NEDĚLE POSTNÍ - Křížová cesta v 15:00

14.3. NEDĚLE - 4. NEDĚLE POSTNÍ - Křížová cesta v 15:00

19.3. PÁTEK - SLAVNOST SV. JOSEFA - mše sv. v 18:00

25.3. ČTVRTEK - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - mše sv.  v 18:00

21.3. NEDĚLE - 5. NEDĚLE POSTNÍ - Křížová cesta v  15:00; od 16:00 svátost smíření

28.3. NEDĚLE - KVĚTNÁ NEDĚLE - Křížová cesta Kunštát - Sebranice

1.4. ČTVRTEK - ZELENÝ ČTVRTEK - mše sv. v 19:00

2.4. PÁTEK - VELKÝ PÁTEK - 14:30 Křížová cesta; 15:00 Velkopáteční obřady

3.4. SOBOTA - BÍLÁ SOBOTA - mše sv. v (21:00 - bude upřesněno)

4.4. NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - mše sv.  v 8:00 a v 11:00

5.4. PONDĚLÍ - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše sv v 8:00

11.4. NEDĚLE - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

18.4. NEDĚLE - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

18.4. - 24.4. POUŤ BIŘMOVANCŮ DO ITÁLIE - zrušena (bude příští rok 2022 na jaře)

25.4. NEDĚLE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

1.5. SOBOTA - SVÁTEK JSOEFA DĚLNÍKA - mše sv. zámecká kaple

2.5. NEDĚLE - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - POUŤ HASIČŮ - v 11:00

9.5. NEDĚLE - SLAVNOST SVATÉHO STANISLAVA, HLAVNÍHO PATRONA FARNOSTI A MĚSTA KUNŠTÁT - mše sv. v 8:00 a v 11:00

10. - 17.5. POUŤ FARNOSTI DO LA SALETTE, LURD A PARAY LE MONIAL

16.5. NEDĚLE - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

23.5. NEDĚLE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - mše sv. v 11:00 kostel Lipka

30.5. NEDĚLE - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ (nebude) mše sv. v 11:00

6.6. NEDĚLE - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

11.6. PÁTEK - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - mše sv. v 18:00

20.6. NEDĚLE - 2. TERMÍN SLAVNOSTI BIŘMOVÁNÍ - biřmování přesunuto na rok 2022

24.6. ČTVRTEK - SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

27.6. NEDĚLE -  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29.6. ÚTERÝ - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

ROK 2021 V DOBĚ PANDEMIE

 

organizace DOBY POSTNÍ

 

popelec

INFORMACE K ORGANIZACI BOHOSLUŽEB BĚHEM DOBY POSTNÍ

 

  

MŠE SVATÁ PRO DĚTI

 

tuček1a

ZDE NAJDETE DOPISY TUČŇÁKA TUČKA DĚTEM POKUD SE K VÁM NEDOSTALY.

 

 

 SVÁTOST SMÍŘENÍ

 

 

zpověď

MOŽNOSTI SV. SMÍŘENÍ BĚHEM MĚSÍCE ÚNORA A BŘEZNA

VÝJIMKY SLEDUJTE V OHLÁŠKÁCH!!!

 

 

 

 

SYSTEM JESUS CHRIST

 

 

JK3a

ORIENTAČNÍ INFORMACE PRO FARNOST OHLEDNĚ BOHOSLUŽEB, SVÁTOSTÍ A VŠECH DALŠÍCH FARNÍCH AKTIVIT.

 

 

 

ROK SV. JOSEFA

 

 

svatý Josef

8. PROSINCE ROKU 2020 VYHLÁSIL SV. OTEC ROK SV. JOSEFA

ZDE NALEZNETE INFORMACE A PODNĚTY K PROŽÍVÁNÍ ROKU SV. JOSEFA VE FARNOSTI 

laudato si

 

Laudato Si - baner

Informace k projektu v roce věnovaném encyklice papeže Františka: 

LAUDATO SI

 

PRO SNOUBENCE KUNŠTÁT

svatba

Informace pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v kostele.

ŘKF KUNŠTÁT A SEBRANICE

aktuální okno

 

IMG_5578

Aktuální zpravodaj římskokatolické farnosti Kunštát na Moravě. 

ÚNOR 2021 Zpravodaj nevyšel!!!

 

FACEBOOK farnost kunštát

facbook-like-and-share-thumbs-up

Sledujte nás na facebooku, lajkujte, sdílejte a hlavně nás mějte rádi.

ŘKF KUNŠTÁT

BISKUP VOJTĚCH

 

biskup vojtěch

Odkaz na listy, výzvy a informace od otce biskupa Vojtěcha.

  

svatý otec

 

papež František

Úmysly modlitby apoštolátu Svatého Otce Františka pro rok 2020

 

 

Hlavná foto

 

staňte se donátorem a podpořte nás!

  

VEŘEJNÁ PUBLICITA:

 

OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE U KOSTELA SV. STANISLAVA - 2019

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.                                                                             

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

RESTUAROVÁNÍ OBRAZU SV. FRANTIŠKA Z ASISSI - 2020

Projekt Restaurování oltářního obrazu sv. Františka z Assisi v kostele Svatého Ducha v Kunštátě byl v roce 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 28. 2. 2020 do 7. 3. 2021.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

28. 2.

2. NEDĚLE POSTNÍ

 

8:00

Za farníky

11:00

 

15:00

15:30 - 16:00

Za Františka Henka a jeho rodiče.

Za Zdeňka Dvořáčka, Václava Mináře a rodiče.

KŘÍŽOVÁ CESTA

SV. PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí

1. 3.

Pondělí po 2. neděli postní

 

 

Úterý

2. 3.

Úterý po 2. neděli postní

18:00

Zbraslavec

Středa

3. 3.

Středa po 2. nedli postní

17:30 Svátost smíření

18:00

Za rodinu Bednářovu a Doskočilovu.

Čtvrtek

4. 3.

Čtvrtek po 2. neděli postní

7:00

Za Františku Vlasákovu.

Pátek

5. 3.

Pátek po 2. neděli postní

17:00

Svátost smíření

18:00

Na společný úmysl.

Sobota

6. 3.

 

Sobota po 2. neděli postní

7:30 

 Růžencová pobožnost

 8:00

 Za Helenu a Jana Tomešovy a za živou a zemřelou rodinu.

Neděle

7. 3.

3. NEDĚLE POSTNÍ

 

 

 

8:00

Za farníky.

11:00

 

 

 

 15:00

15:30 - 16:00

Za Petra Houdka, rodiče Houdkovy, rodiče Hrubých a za zemřelé členy obou rodin

s prosbou o požehnání.

Za Boží požehnání a ochranu pro živou a zemřelou rodinu Štaudovu, manžela,

rodinu Pětovu, Tenorovu a Haramijovu.

KŘÍŽOVÁ CESTA

SV. PŘIJÍMÁNÍ

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti