Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

 

Neděle 19.5.

- SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ v 11:00 při Mši sv.

Úterý 21.5.

- MÁJOVÁ POBOŽNOST v 18:00 v kostele.

- SETKÁNÍ NAD PÍSMEME SVATÝM v 19:30 na faře.

Středa 22.5.

- SV. SMÍŘENÍ pro děti v 17:30.

- MŠE SVATÁ pro rodiče s dětmi v 18:00.

- ADORACE A SV. SMÍŘENÍ příležitost po Mši sv. do 20:00.

Čtvrtek 23.5.

- MÁJOVÁ POBOŽNOST v 18:00 v kostele

Pátek 24.5.

- NOC KOSTELŮ:

- Zahájení v 18:00 mší sv. a poté program až do 22:30

Sobota 25.5.

- Růžencová pobožnost 7:30; následuje Mše sv.

Neděle 26.5.

- sbírka na křesťany v Sýrii

 

Informace:

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou bývat v měsíci květnu vždy v úterý a ve čtvrtek v 18:00 ve farním kostele v Kunštátě.

Májové v obcích podle rozpisu v OKNĚ.

 

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

květen - září 2019:

24.5. NOC KOSTELŮ - zahjení Mší sv. v 18:00, zakončení v 22:00 tichou adorací; program viz webová prezentace Noc kostelů.

30.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - Mše sv. v 18:00.

31.5. - 8.6. SVATODUŠNÍ NOVÉNA

1.6. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI - v 7:30 Růžencová pobožnost; 8:00 Mše sv.

5.6. ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU při Mši sv. v 18:00; předání vysvědčení a vyhodnocení celoroční aktivity.

6.6. SETKÁNÍ DĚTÍ navštěvujících náboženství v Boskovicích - celodenní akce.

7.6. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI - 17:00 sv. smíření; 18:00 mše sv., adorace a Svátostné požehnání.

9.6. POUŤ NA LIPCE - mše sv. v 11:00.

12.6. - 19.6. POUŤ FARNOSTI DO HOLANDSKA A BELGIE.

16.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

23.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

28.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

- děti odjíždějí na tábor

5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA - POUŤ HLUBOKÉ Mše sv. v 11:00

14.7. SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ - POUŤ ZBRASLAVEC - Mše sv. v 11:00

21.7. SLAVNOST SV. MARIE MAGDALSKÉ - POUŤ RUDKA - Mše sv. v 11:00

4.8. SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ (VĚTŠÍ) - POUŤ SYCHOTÍN - Mše sv. v 11:00

15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

25.8. FARNÍ DEN

1.9. ŽEHNÁNÍ DĚTEM NA ZAČÁTKU ROKU - při Mši sv. v 11:00

8.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ V TOUBOŘI - Mše sv. v 11:00

 

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

19. 5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ při Mši sv. v 11:00

8:00

Za farníky

11:00

Za rodinu Fadrných, Královu a Pernicovu.
Za Marii Nykodýmovu a Stanislava Novotného.

Pondělí

20. 5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

   

Úterý

21. 5.

SVÁTEK Výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, apoštolů

 18:00 Sychotín

Středa

22. 5.

 Středa po 5. neděli velikonoční  17:30  Sv. smíření pro děti
18:00  Za manžela Petra Bělehrádka a jeho rodiče a rodinu Kolářovu.

Čtvrtek

23. 5.

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

 7:00 Za Bohuslava Zrůstka aza živou a zemřelou rodinu.

Pátek

24. 5.

 

 Pátek po 5. neděli velikonoční

NOC KOSTELŮ

17:30

Sv. smíření

18:00 Za rodiče Truhlářovy a Josefu Truhlářovu.

Sobota

25. 5.

 

Sobota po 5. neděli velikonoční

 

 7:30 Růžencová pobožnost
 8:00 Za trpící a nemocné a za spásu nenarozených dětí.

Neděle

26. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

sbírka na pomoc křesťanům

8:00

Za farníky 

11:00

Za rdiče Vlasákovy a za Emila Olšana.

Za Františka Henka a za Viléma a Marii Pavlů.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti