Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

Úterý 15.10.

- RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST v 18:00 v kostele sv. Stanislava, Sychotín kaple

- SETKÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ v 19:30 na faře.

Středa 16.10.

- SETKÁNÍ SCHOLY DĚTÍ v 17:00 na faře v sále za kuchyní.

- SETKÁNÍ MINISTRANTŮ v 17:00 fara/kostel.

- MŠE SVATÁ PRO DĚTI v 18:00 v kostele.

- ADORACE/SVÁTOST SMÍŘENÍ po mši sv. do 20:00.

Čtvrtek 17.10.

- RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST v 18:00 v kostele sv. Stanislava; Sychotín kaple 

- MODLITBY RODIČŮ v 20:00 v kostele sv. Stanislava.

Sobota 19.10.

- ŘÍJNOVÁ SOBOTA - růžencová pobožnost v 7:30, v 8:00 mše sv.

- ADORACE soukromá a tichá v 19:00.

 

další důležité Informace:

- tento týden nic důležitého

VÝHLED DO BUDOUCNA

září - prosinec 2019:

 

ŘÍJNOVÉ RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI úterý a čtvrtek v 18:00 Kunštát i Sychotín; sobota v Kunštátě v 7:30

12. - 13.10. PODPORA PROJEKTU NEMOCNICE V AFRICE

20.10. MISIJNÍ NEDĚLE

27.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA SV. STANISLAVA

1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - mše sv. v 18:30 (1. pátek v měsíci)

2.11. SVÁTEK VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH - mše sv. 8:00 farní kostel, 11:00 na Lipce, po mši sv. modlitba u kříže.

9.11. DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL - Rozseč nad Kunštátem 10:30 mše sv.

16.11. SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. - farní kostel sv. Stanislava 17:00

18.11. - 23.11. KNĚZ MIMO FARNOST

24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - žehnání věnců při obou mších sv.

7.12. RORÁTY v 7:00

9.12. SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU mše sv. v 18:00

12.12. RORÁTY v 6:00

21.12. RORÁTY v 7:00

24.12. ŽIVÝ BETLÉM v 12:00 na náměstí

24.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ V NOCI v 22:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ mše sv. jako v neděli

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mše sv. v 8:00

27.12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY mše sv. v 18:00 s žehnáním vína

29.12. SVÁTEK SV. RODINY - neděle - obnova manželských slibů a žehnání manželům

31.12. KONEC ROKU 2019 - mše sv. v 16:00

1.1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. jako v neděli

4.1. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

5.1. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

9.1. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 13. 10. do 20.10. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

13. 10.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SBÍRKA NA NEMOCNICI V ITIBO V KENI

 

 

8:00

Za farníky.

11:00

Za rodinu Hansgutovu a Bednářovu.
Za manžele Páralovy a jejich rodiče.

Pondělí

14. 10.

Pondělí 28. týdne v mezidobí

   

Úterý

15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 18:00 Hluboké

Středa

16. 10.

Středa 28. týdne v mezidobí  17:30 Svátost smíření
 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Kabátkovu.

Čtvrtek

17. 10.

Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

 7:00

Lipka

Za společenství Modlitby matek a za jejich duchovního správce.

Pátek

18. 10.

SVÁTEK sv. Lukáše, evangelisty

 17:30

Svátost smíření 

 18:00

Za zemřelou Viluši Tesařovu.

Sobota

19. 10.

 

Sobota 28. týdne v mezidobí

7:30 Růžencová pobožnost
 8:00  Za rodinu Bednářovu.

Neděle

20. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE

SBÍRKA NA MISIE

8:00

Za farníky

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Dobešovu.

Za živou a zemřelou rodinu Koutných a Vaněrkovu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti