Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

 

Středa:

v 16:30 setkání dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání.

po mši sv. adorace a sv. smíření do 20:00

Čtvrtek:

Modlitby rodičů od 20:00

Sobota:

od 19:00 adorace soukromá, tichá

 

K dispozici jsou přihlášky do náboženství na školní rok 2020/2021 - ke stažení ve formátu word zde a ve formátu pdf zde

 

Rozvrh náboženství na rok 2020/2021 k dispozici zde, vyučující pro 1. a 3. třídu bude upřesněn během 14 dnů.

 

Zájemci o přípravu na biřmování z řad dospělých, tedy starší 18 let ať se přihlásí osobně u p. faráře tel: 604 538 482

 

Příprava mladších biřmovanců (mladší 18 let) začala již v roce 2019. Pokud bude mít ještě někdo zájem, ať se osobně přihlásí u p. faráře. Podmínky budou na osobní domluvě s farářem.

 

SBÍRKA NA SVAOTU ZEMI - BOŽÍ HROB byla 4.800,- Kč. Všem dárcům Bůh žehnej.

 

důležitá oznámení:

V sobotu 14. listopadu 2020 bude v katedrála sv. Petra a Pavla v Brně přijímat jáhenské svěcení pan Vladimír Olšan z Kunštátu - Sychotína. Doprovázejte prosím našeho budoucího jáhna svou modlitbou.

P. Košulič, farář

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

SRPEN - PROSINEC 2020:

20.9. NEDĚLE - HRNČÍŘSKÝ JARMARK - mše sv. za zemřelé hrnčíře v 8:00

27.9. NEDĚLE - SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ ÚJEZD mše sv. v 11:00

27.9. SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ od 14:00

28.9. PONDĚLÍ - SLAVNOST SV. VÁCLAVA mše sv. v 8:00

28.9. CYKLOPOUŤ MUŽŮ

29.9. ÚTERÝ - ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

30.9. STŘEDA - PRVNÍ MŠE SV. PRO DĚTI v 18:00

2.10. 1. PÁTEK V MĚSÍCI ŘÍJNU mše sv. v 18:00

3.10. 1. SOBOTA V MĚSÍCI ŘÍJNU mše sv. v 8:00

4.10. NEDĚLE - SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ při mši sv. v 11:00

18.10. NEDĚLE - MISIJNÍ NEDĚLE

25.10. NEDĚLE - SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

1.11. NEDĚLE - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

2.11. PONDĚLÍ - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše sv. v 7:00 a v 18:00 (Lipka)

6.11. 1. PÁTEK V MĚSÍCI LISTOPADU mše sv. v 18:00

7.11. 1. SOBOTA V MĚSÍCI LISTOPADU mše sv. v 8:00

14.11. SOBOTA - JÁHENSKÉ SVĚCENÍ Vladimír Olšan čas bude upřesněn

16.11.- 21.11. KNĚZ NA DOVOLENÉ

22.11. NEDĚLE - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE CELÉHO SVĚTA

29.11. NEDĚLE - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

4.12. 1. PÁTEK V MĚSÍCI mše sv. v 18:00

5.12. 1. SOBOTA V MĚSÍCI - RORÁTNÍ MŠE SV. v 7:00

6.12. NEDĚLE - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.12. ČTVRTEK - RORÁTNÍ MŠE SV. v 6:00

13.12. NEDĚLE - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

19.12. SOBOTA - ROROTÁNÍ MŠE SV. v 7:00

20.12. NEDĚLE - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

24.12. ČTVRTEK - ŠTĚDRÝ DEN - ŽIVÝ BETLÉM v 12:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - půlnoční 22:00; Boží hod 8:00 a 11:00

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mš sv v 8:00

27.12. NEDĚLE - SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA - OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ

31.12. ČTVRTEK - NA KONCI OBČANSKÉHO ROKU mše sv. v 16:00

ROK 2021

1.1. PÁTEK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. v 8:00 a v 11:00

9.1. IX. FARNÍ PLES

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 27.9. do 4.10. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

27. 9.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ V ÚJEZDĚ

 8:00

Za Františka Šafáře.

Za Václava Líkaře, jeho rodiče, rodiče Techetovy a poděkování za přijatá dobrodiní.

 11:00 Za farníky

Pondělí

28. 9.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA

- doporučený svátek

 8:00  Za manžela, rodiče Lepkovy a Čípkovy.

Úterý

29. 9.

SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ, MICHALEA, GABRIELA A RAFAELA

 18:00

Touboř

Středa

30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 17:30 Svátost smíření
 18:00 Na vlastní úmysl.

Čtvrtek

1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 7:00

Lipka

Za pomoc a Boží požehání pro celou rodinu.

Pátek

2. 10.

Památka sv. andělů strážných

1. pátek v měsíci

 17:00

Svátost smíření

 18:00

Na společný úmysl.

Sobota

3. 10.

 

Sobota 26. týdne v mezidobí

 7:30

Růžencová pobožnost 

 8:00

 Na vlastní úmysl.

Neděle

4. 10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

 8:00

Za farníky.

 11:00

Za rodiče Kubíčkovy a za živou a zemřelou rodinu.

Za Františka a Helenu Pařízkovy.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti