Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

Úterý 21.1.

- 19:30 setkání nad Písmem svatým

Středa 22.1.

- 17:00 setkání ministrantů/scholička

- 17:15 setkání zájemců o divadlo

- 18:00 mše sv.

- po mši sv. adorace do 20:00 soukromá, současně příležitost ke sv. smíření

Čtvrtek 23.1.

- 19:00 modlitby rodičů

- 19:30 Farní pastorační rada

Sobota 24.1.

- 19:00 adorace soukromá, tichá

Neděle 26.1.

- 18:00 Farní shromáždění ve farní kavárně

další důležité Informace

- tříkrálová sbírka vynesla v Kunštátě a přidružených obcích 63.873,-

- poděkoávní za organizaci plesu patří několika lidem: jáhnu Markovi, pí, Heleně Videmanové, pí. Radce Olšanové, pí. Pavlíně Palme, pí. Monice Lepkové a mnoha dalším. Ženám, které připravily občerstvení, spolupracovníkům mužům i ženám, kteří připravili tombolu. Těm kdo připravili sál a celý program večera - mládeži. Všem velký dík a Bůh vám žehnej.

 

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

LEDEN - KVĚTEN 2020:

 

23.1. FARNÍ PASTORAČNÍ RADA - setkání v 19:30 fara, sál za kuchyní

26.1. FARNÍ SHORMÁŽDĚNÍ 18:00 farní kavárna

2.2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - Hromnice

2.2. FARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI - SEBRANICE od 14:00 KD

5.2. ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NA 1. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ V ROCE 2020

9.2. UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

26.2. POPELEČNÍ STŘEDA

28.2. POSTNÍ PÁTKY - zahájení cyklu postních kaváren 2020 s hosty

1.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ zahájení křížová cesta - vždy v 15:00 v kostele

1.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ

8.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ

15.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ

22.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ

29.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ - příležitost ke sv. smíření před Velikonocemi

2.4. VIGILIE KVĚTNÉHO PÁTKU SLOUP

3.4. POSTNÍ HUDEBNÍ VEČER - STABAT MATER - VERNUM ENSAMBLE

4.4. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KATEDRÁLE V BRNĚ

5.4. KVĚTNÁ NEDĚLE - pěší křížová cesta - Sebranice - Kunštát

9.4. ZELENÝ ČTVRTEK

10.4. VELKÝ PÁTEK

11.4. BÍLÁ SOBOTA

12.4. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

13.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

26.4. ŽEHNÁNÍ KOL při mši sv. v 11:00

3.5. POUŤ HASIČŮ v 11:00 slavnostní bohoslužba

10.5. HLAVNÍ POUŤ KE SV. STANISLAVOVI v 8:00 a 11:00 slavnostní bohoslužba

17.5. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ v 11:00 Slavnostní bohoslužba

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 19. 1. do 26.1. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

19. 1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

8:00

Za farníky.

11:00

Za rodiče Zemanovy a švagra Josefa.
Za Františka Henka a rodiče.

Pondělí

20. 1.

Pondělí 1. týdne v mezidobí

   

Úterý

21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 18:00

Sychotín

Středa

22. 1.

Středa 1. týdne v mezidobí

 17:30

Svátost smíření

 11:00 Za Aloise Kováře a za živou a zemřelou rodinu Kovářovu.

Čtvrtek

23. 1.

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

 7:00

Za manžele farnosti a za snoubence, kteří uzavřou v letošním roce sňatek.

Pátek

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

 17:30

Svátost smíření

 18:00

Za živou a zemřelou rodinu  Opálkovu a za strýce Arnošta a manželku.

Sobota

25. 1.

 

Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla, apoštola

 

 

 

 

Neděle

26. 1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Zahájení roku Božího Slova.

 

 

8:00

Za farníky

11:00

Za rodinu Slezákovu, Bohumíra Podsedníka a rodiče.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti