Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

Středa 18.9.

- ADORACE/SVÁTOST SMÍŘENÍ po mši sv. do 20:00

Čtvrtek 19.9.

- MODLITBY RODIČŮ v 20:00 v kostele sv. Stanislava.

Sobota 21.9.

- ŽEHNÁNÍ PUSTEVNY sr. Anežky, Františky hraběnky Coudenhove-Honrichs

15:00 mše sv. v zámecké kapli

16:00 požehnání pistevny, odhalení pamětní desky

- SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA DO SLOUPU v 8:00 začátek u hrobu o. Ladislava

- ADORACE soukromá a tichá v 19:00

Neděle 22.9.

- SBÍRKA NA FOND PULS při mších sv.

 

další důležité Informace:

- můžete začít přihlašovat děti do náboženství na školní rok 2019/2020, přihlášky k dispozici v kostele na stolku do 22.9.2019.

- výuku nábožentví zahájíme v týdnu od 23.9. podle rozvrhu, který je k dispozici na stolku vzadu v kostele.

- mše sv. pro děti začnou ve středu 25.9. v 18:00.

- přihlašování na přípravu na biřmování. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které vyplní zájemci a odevzdají je osobně p. faráři do neděle 29.9.2019. První zahajovací setkání bude v pátek 4.10. Setkání zahájíme mší sv. v 18:00.

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

září - prosinec 2019:

21.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA DO SLOUPU

22.9. SBÍRKA NA FOND PULS

27.9. PŘIPOMÍNKA 10. LET OD NÁVŠTĚVY SV. OTCE BENEDIKTA XVI. v ČR r. 2009 - Brno katedrála sv. Petra a Pavla v 17:30

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - Mše sv. v 8:00

28.9. CYKLOPOUŤ MUŽŮ - p mši sv. v 8:00

28.9. SVATOVÁCLAVSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ - od 14:00 farní hřiště

29.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ V ÚJEZDĚ - mš sv. v 11:00

ŘÍJNOVÉ RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI úterý a čtvrtek v 18:00 Kunštát i Sychotín; sobota v Kunštátě v 7:30

4.10. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

5.10. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

6.10. SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH

12. - 13.10. PODPORA PROJEKTU NEMOCNICE V AFRICE - více informací bude zeveřejněno během 1/2 září

20.10. MISIJNÍ NEDĚLE

27.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA SV. STANISLAVA

1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - mše sv. v 8:00 (1. sobota v měsíci)

2.11. SVÁTEK VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH - mše sv. jako v neděli

8.11. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI - dopoledne návštěva nemocných; 17:00 sv. smíření; 18:00 mše sv.

9.11. DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL - Rozseč nad Kunštátem

16.11. SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV. - farní kostel sv. Stanislava

18.11. - 26.11. KNĚZ MIMO FARNOST

24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - žehnání věnců

7.12. RORÁTY v 7:00

9.12. SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU mše sv. v 18:00

12.12. RORÁTY v 6:00

21.12. RORÁTY v 7:00

24.12. ŽIVÝ BETLÉM v 12:00 na náměstí

24.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ V NOCI v 22:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ mše sv. jako v neděli

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mše sv. v 8:00

27.12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY mše sv. v 18:00 s žehnáním vína

29.12. SVÁTEK SV. RODINY - neděle - obnova manželských slibů a žehnání manželům

31.12. KONEC ROKU 2019 - mše sv. v 16:00

1.1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. jako v neděli

4.1. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

5.1. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

9.1. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

15. 9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
HRNČÍŘSKÝ JARMARK

8:00

Za živé a zemřelé hrnčíře.

11:00

Za farníky

Pondělí

16. 9.

Pondělí 24. týdne v mezidobí

   

Úterý

17. 9.

Úterý 24. týdne v mezidobí

   

Středa

18. 9.

Středa 24. týdne v mezidobí  17:30  Svátost smíření
 18:00 Za bratra a rodiče.

Čtvrtek

19. 9.

Čtvrtek 24. týdne v mezidobí

 7:00

Lipka

 Za živou a zemřelou rodinu.

Pátek

20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ho-sanga a druhů, mučedníků.

 17:30

Svátost smíření

 18:00

Za dožití, pomoc a ochranu Boží.

Sobota

21. 9.

 

SVÁTEK SVATÉHO MATOUŠE, apoštola a evangelisty

   

 15:00

Zámek

Za hraběcí rodinu Coudenhove-Honrichs

Neděle

22. 9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SBÍRKA NA FOND PULS

8:00

Za farníky.

11:00

Za Františka Šafáře.

Za rodinu Válkovu, Dvořákovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti