Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

 

ORGANIZACE BOHOSLUŽEB OD 25.5.2020

OD PONDĚLÍ 25. KVĚTNA 2020 JE MOŽNÉ ABY NA BOHOSLUŽBĚ BYLO 300 LIDÍ. COŽ PRO NAŠI FARNOST ZNAMENÁ CELKOVÉ UVOLNĚNÍ OMEZENÍ POČTU OSOB A MOŽNOT ÚČASTI NA MŠI SV. PRO VŠECHNY.

DISPENS OD NEDĚLNÍ ÚČASTI NA MŠI SV. ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI AŽ DO 8.6.2020. DISPENS ZNAMENÁ, ŽE NEÚČAST NA MŠI SV. NENÍ TĚŽKÝM HŘÍCHEM.

V PLATNOSTI ZŮSTÁVAJÍ:

1. ROUŠKY - POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK UVNITŘ KOSTELA. 

2. DESINFEKCE RUKOU PŘI VSTUPU DO KOSTELA.

3. VSTUP DO KOSTELA POUZE PŘES HLAVNÍ VCHOD - KVŮLI DESINFEKCI.

4. DODRŽENÍ ODSTUPŮ JE NA ZVÁŽENÍ KAŽDÉHO. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SUPERMARKETY PRASKAJÍ VE ŠVECH A ODSTUPY DODRŽOVÁNY NEJSOU, PAK NECHÁVÁM NA VAŠEM ZVÁŽENÍ NAKOLIK SI BUDETE ODSTUP DRŽET ANEBO NE.

5. OSTATNÍ OMEZENÍ SE ŘÍDÍ POKYNY MINISTERTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR.

6. JIŽ JSOU MOŽNÁ RŮZNÁ SETKÁNÍ V RÁMCI FARNOSTI.

- NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE JIŽ NEBUDE A ZAČNE OD ŘÍJNA 2020 NOVÝM ROKEM.

- NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ TAKTÉŽ NEBUDE A ZAČNEME V ZÁŘÍ 2020

- PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ - BĚHEM TOHOTO TÝDNE BUDU INFORMOVAT RODIČE. JAK BYLO UVEDENO VE ZPRAVODAJI TERMÍN SLAVNOSTI JE POSUNUTÝ NA 4. 10. 2020.

- PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ - DOMLUVA NA DALŠÍM POSTUPU PROBĚHNE PŘES SKUPINY NA MESSENGERU.

 

 

TÁBORY!

Farní tábory pořádané Kolpingovou rodinou se konat budou a jen pro mladší se posouvá v termínu. Podle harmonogramu Vlády ČR je možné konat ozdravné pobyty pro děti od 25. května 2020. Z důvodu ze strany provozovatele střediska se jen upravuje termín tábora mladších dětí:

Mladší: 1. - 4. třída - Pstruží v Beskydech - Orlí hnízdo. Termín od 2.7. do 11.7.2020 přihláška zde

Starší: 5.-9. třída - Branná okr. Šumperk. Termín: od 1.7. do 11.7.2020 přihláška zde

Přihlášky jsou k dispozici v předsíni kostela volně k rozebrání. PŘIHLAŠUJTE DĚTI A NEBOJTE SE! Budou dodrženy všechny hygienické požadavky.

 

 

SVÁTOSTI VE STAVU NOUZE (OD 25.05. - 08.06.2020)

VŠECHNY SVÁTOSTI JAKO OBVYKLE ZA NORMÁLNÍHO STAVU.

- POVINOST DESINFEKCE RUKOU PŘI STUPU DO KOSTELA A NOŠENÍ ROUŠEK ZŮSTÁVÁ.   

- VÝJIMKOU JE POUZE SVATBA, A KŘEST MIMO MŠI SV. - ZDE ODPADÁ POVINNOST ROUŠEK, A DESINFEKCE JE INDIVUDÁLNÍ PODLE POTŘEBY.

 

 

 

 

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

KVĚTEN - říjen 2020:

 

 

28.5. GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA NA LIPCE - v 16:00

31.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO pouť Lipka - JIŽ BUDE V 11:00

7.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

14.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

19.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

24.6. SLAVNOST NEROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

26.6. SLAVNOST 10. LET KNĚŽSTVÍ - o.PETR - událost se uskuteční!!!

29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

2.-11.7. FARNÍ TÁBORY

5.7. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - PUŤ HLUBOKÉ

19.7. SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ - POUŤ ZBRASLAVEC

26.7. SLAVNOST SV. MARIE MAGDALSKÉ - POŤ RUDKA

2.8. SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ - POUŤ SYCHOTÍN

30.8. FARNÍ DEN

6.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ TOUBOŘ

20.9. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

27.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ ÚJEZD

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ

25.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 24.5. do 31.5. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

24. 5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 8:00

Za farníky

 11:00 Za živé a zemřelé členy Kolpingovy rodiny.
Za Františka Šafáře, za živou a zemřelou rodinu Šafářovu a Strakovu.

Pondělí

25. 5.

Pondělí po 7. neděli velikonoční

   

Úterý

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Mše sv. budou během měsíce května pouze ve farním kostele sv. Stanislava!

17:30

 

18:00

Svátost smíření

 

Na vlastní úmysl.

Středa

27. 5.

Středa po 7. neděli velikonoční

 17:30 Svátost smíření
 18:00 Za Jiřího Kopeckého a Boží ochranu pro rodinu.

Čtvrtek

28. 5.

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

 7:00

Za rodiče Vlasákovy a Emila Olšana.

Pátek

29. 5.

Pátek po 7. neděli velikonoční

 17:30

Svátost smíření

 18:00

Za rodinu Fučíkovu.

Sobota

30. 5.

 

Památka sv. Zdislavy

 7:30

Růžencová pobožnost

 8:00

Za vnoučata a Boží pomoc a za uzdravení.

Neděle

31. 5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

POUTNÍ SLAVNOST V KOSTELE NA LIPCE.

 8:00

Za farníky

 11:00

Za Františka Henka a Marii a Viléma Pavlů.

Za Emilii a Josefa Kubecovi.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti