křest Křest

aktuální pořad bohoslužeb:

Naleznete níže na této stránce.

 

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

Vážení farníci aktualizace informací.

 

1. MŠE SV. V NEDĚLI - VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ!!!

Pouze ti kdo mají úmysl mše sv. se mohou zúčastnit (do cca 10 osob na rodinu), případně mě kontaktujte na tel: 604 538 482

2. MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY - veřejnosti přístupné (cca 20 osob).

3. SVÁTOST SMÍŘENÍ podle klasického rozvrhu středa a pátek - viz dole.

4. PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ - neděle od 15:00 do 16:00 (sledujte aktuální situaci)

 

5. SVÁTOSTI V ROCE 2021

- Svaté přijímání dětí: vzhledem k tomu, že neprobíhá výuka náboženství a není možné konat přípravy ve skupinách, v letošním roce 1. svaté řijímání dětí nebude. Minimálně ve formě jak jsme zvyklí určitě ne. Podle situace je možné zvážit podzimní termín, ale ani ten zatím nevidím jako reálný - z důvodu nemožnosti přípravy dětí.

 

- Svátost biřmování: rozhodl jsem se v současné situaci přesunout biřmování na jaro roku 2022. Důvody jsou celkem tři:

A - biřmování je svátost, která začleňuje křesťana do společenství církve - je tedy žádoucí, aby tak byla i slavena. Není možné a ani žádoucí uspořádat ji jako soukromou akci pro pár vyvolených.

B - příprava na biřmování má svůj společenský a osobní rozměr a ten nelze pominout. Situace od října nedovolila aby probíhala příprava v jakékoliv formě byť jen minimální. Online forma není podle mého názoru adekvátní - proto jsem ji ani nepraktikoval.

C - součástí přípravy je i utváření kolektivu a vztahů (víkendovka, společná pouť). Toto není možné praktikovat v žádné formě.

 

Děkuji za pochopení. S pozdravem a požehnáním do vašich životů a domovů.

 

Další informace níže na stránce.

P. Košulič, farář

Z DIÁŘE FARNOSTI

ROK 2021:

 

4.4. NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - mše sv.  v 8:00 a v 11:00

5.4. PONDĚLÍ - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše sv v 8:00

11.4. NEDĚLE - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

18.4. NEDĚLE - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

18.4. - 24.4. POUŤ BIŘMOVANCŮ DO ITÁLIE - zrušena (bude příští rok 2022 na jaře)

25.4. NEDĚLE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

1.5. SOBOTA - SVÁTEK JSOEFA DĚLNÍKA - mše sv. zámecká kaple

2.5. NEDĚLE - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - POUŤ HASIČŮ - v 11:00

9.5. NEDĚLE - SLAVNOST SVATÉHO STANISLAVA, HLAVNÍHO PATRONA FARNOSTI A MĚSTA KUNŠTÁT - mše sv. v 8:00 a v 11:00

10. - 17.5. POUŤ FARNOSTI DO LA SALETTE, LURD A PARAY LE MONIAL

16.5. NEDĚLE - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - mše sv. v 8:00 a v 11:00

23.5. NEDĚLE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - mše sv. v 11:00 kostel Lipka

30.5. NEDĚLE - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ (nebude) mše sv. v 11:00

6.6. NEDĚLE - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

11.6. PÁTEK - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - mše sv. v 18:00

20.6. NEDĚLE - 2. TERMÍN SLAVNOSTI BIŘMOVÁNÍ - biřmování přesunuto na rok 2022

24.6. ČTVRTEK - SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

27.6. NEDĚLE -  13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29.6. ÚTERÝ - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

VELIKONOCE V DOBĚ PANDEMIE 2021

 

VELIKONOCE 2021

 

 

kristus trpící

ORGANIZACI BOHOSLUŽEB CELKOVÝ PŘEHLED 2021

 

  

bílá sobota - vigilie zmrtvýchvstání

 

BS2021

 

ORGANIZACE BOHOSLUŽEB NA BÍLOU SOBOTU 2021

 

 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI

 

tuček1a

ZDE NAJDETE DOPISY TUČŇÁKA TUČKA DĚTEM POKUD SE K VÁM NEDOSTALY.

 

 

květná neděle

 

 

KN2021

PŘEHLED A ORGANIZACE KVĚTNÉ NEDĚLE 2021

 

 

neděle zmrtvýchvstání

 

NV2021

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB NA NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 2021 

 

 

ROK SV. JOSEFA

 

svatý Josef

8. PROSINCE ROKU 2020 VYHLÁSIL S.V OTEC TENTO ROK ROKEM S.V JOSEFA

ZDE NALEZNETE PODNĚTY A INFORMACE K ROKU S.V JOSEFA.

 

zelený čtvrtek

 

 

ZČ2021

PŘEHLED BOHOSLUŽEB NA ZELENÝ ČTVRTEK 2021

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI

 

zpověď

 

ČASY SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI. 

 

 

LIVE 4G

 

unnamed

ŽIVĚ PRO BOHA, KATECHEZE A ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOCE NEJEN PRO DĚTI

velký pátek

 

 

VP2021

PŘEHLED A ORGNIZACE BOHLUŽEB NA VELKÝ PÁTEK 2021

 

 

PESACHOVÁ VEČEŘE NA ZELENÝ ČTVRTEK

 

Pesach2021

 

VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K PESACHOVÉ NEBOLI SEDEROÉ VEČEŘI, KTROU SLAVIL JEŽÍŠ SE SVÝMI UČEDNÍKY A KTEROU SI PŘIPOMÍNÁME NA ZELENÝ ČTVRTEK VEČER. 

laudato si

 

Laudato Si - baner

Informace k projektu v roce věnovaném encyklice papeže Františka: 

LAUDATO SI

 

PRO SNOUBENCE KUNŠTÁT

svatba

Informace pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v kostele.

ŘKF KUNŠTÁT A SEBRANICE

aktuální okno

 

IMG_5578

Aktuální zpravodaj římskokatolické farnosti Kunštát na Moravě. 

BŘEZEN 2021

 

FACEBOOK farnost kunštát

facbook-like-and-share-thumbs-up

Sledujte nás na facebooku, lajkujte, sdílejte a hlavně nás mějte rádi.

ŘKF KUNŠTÁT

BISKUP VOJTĚCH

 

biskup vojtěch

Odkaz na listy, výzvy a informace od otce biskupa Vojtěcha.

  

svatý otec

 

papež František

Úmysly modlitby apoštolátu Svatého Otce Františka pro rok 2020

 

 

Hlavná foto

 

staňte se donátorem a podpořte nás!

  

VEŘEJNÁ PUBLICITA:

 

OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE U KOSTELA SV. STANISLAVA - 2019

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.                                                                             

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

RESTUAROVÁNÍ OBRAZU SV. FRANTIŠKA Z ASISSI - 2020

Projekt Restaurování oltářního obrazu sv. Františka z Assisi v kostele Svatého Ducha v Kunštátě byl v roce 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 4. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

4. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ

Od 12:00 do 18:00 bude otevřený kostel k modlitbě.

 

8:00

Za farníky

11:00

  

15:00 - 16:00

Za Antonína a Marii Studených a vnuka Miloslava.

Za Zdeňka Dvořáčka, za Václava Mináře, rodiče a za Jaroslava Odehnala.

SV. PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí

5. 4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

8:00

Na vlastní úmysl.

Úterý

6. 4.

ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18:00

Zbraslavec

Středa

7. 4.

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30

Svátost smíření

18:00

Za živou a zemřelou rodinu Vaněrkovu a Koutnou

Čtvrtek

8. 4.

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

7:00

Za bratra a rodiče, rodinu Hédlovu, Kubecovu, Kuchyňovua  Lepkovu.

Pátek

9. 4.

PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:30

Svátost smíření

18:00

Za Jiřinu Růžičkovu a za Pavla Borka a přímluvu Panny Marie.

Sobota

10. 4.

SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 

 

 

 

Neděle

11. 4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8:00

Za farníky.

11:00

   

15:00 - 16:00

Za rodinu Podsedníkovu, Slezákovu a Staňkovu.

Na poděkování za 85 let života.

SV. PŘIJÍMÁNÍ

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti