Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

Pondělí:

18:00 Růžencová pobožnost Sychotín kaple

Úterý:

18:00 Růžencová pobožnost Kunštát f. kostel a Sychotín kaple

19:30 Setkání nad Písmem svatým na faře

Středa:

v 17:30 růžencová pobožnost/svátost smíření dětí f. kostel

po mši sv. adorace a sv. smíření do 20:00 f. kostel

Čtvrtek:

Růžencová pobožnost v 18:00 Kunštát f. kostel a Sychotín kaple

Modlitby rodičů od 19:00 f. kostel

Pátek:

Svátost smíření/růžencová pobožnost od 17:30 f. kostel

Sobota:

od 19:00 adorace soukromá, tichá f. kostel

Neděle:

17:00 Růžencová pobožnost f. kostel Kunštát

 

Zájemci o přípravu na biřmování z řad dospělých, tedy starší 18 let ať se přihlásí osobně u p. faráře tel: 604 538 482

 

Příprava mladších biřmovanců (mladší 18 let) začala již v roce 2019. Pokud bude mít ještě někdo zájem, ať se osobně přihlásí u p. faráře. Podmínky budou na osobní domluvě s farářem.

 

důležitá oznámení:

ZMĚNA TERMÍNU JÁHENSKÉHO SVĚCENÍ

Původně plánovené (14. listopadu) jáhenské svěcení  Vladimíra Olšana je z důvodu pandemických opatření přesunuto na jarní termín, který bude ještě upřesněn. Tak oficiální zpráva o. biskupa Vojtěcha.

 

ZMĚNY V SITUACI NOUZOVÉHO STAVU OD 12. 10. 2020

Instrukce k situaci současného nouzového stavu od 14.10.2020 ZDE

MŠE SVATÉ PRO DĚTI.

Od středy 14.10. až do dovolání mše svaté fyzicky v kostele nebudou. Děti dostanou v týdnu dopis od našeho průvodce tučňáka TUČKA, který si přečtou popřípadě jim pomohou rodiče. Na konci je vždy jendoduchý úkol, jehož řešení můžete poslat přes sms na tel: 604 538 482 p. farářovi.

PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ JE BEZ OMEZENÍ.

Vyzývám tímto všechny věřící farníky k modlitbě růžence a všechny i nevěřící farníky k osobní oběti za ukončení pandemie. Každou středu a každý pátek můžeme držet půst a obětovat něco ze svého pohodlí Bohu.

 

  • Členy živého růžence vyzývám aby přidali ke stávajícím úmyslům úmysl za ukončení pandemie.
  • Růžencové pobožnosti budou prosebnou modlitbou za ukončení pandemie.
  • V kaplích kde obvykle bývá mše sv. se můźe sejít skupinka ke společné modlitbě růžence. Max. počet 6 osob. Dodržet pravidla! Nenutím jen doporučuji!
  • Společenství Modlitby matek, prosím aby zahrnulo do svých modliteb jednak prosbu za ukončení pandemie a jednak prosbu za naše obce a jejich obyvatele.

 

Prosím všechny věřící, aby vzali tuto výzvu vážně! Především tu výzvu k modlitbě. I z tohoto důvodu neruším modlitební setkání ve farnosti.

 

Berme situaci vážně. Nejde o to co vláda, premiér anebo ministři nezvládli. Jde o to co mame zvládnout my. Pokud selže vláda zvolíme jinou. Pokud selžeme my tak tam jsou důsledky nevratné a bohužel nás nikdo nenahradí. Ať už v naši odpovědnosti za dodržování pravidel, nebo za naši ochotu k modlitbě a k osobní oběti. V tom posledním nás nenahradí NIKDO!

 

P. Košulič, farář

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

říjen - PROSINEC 2020:

11.10 NEDĚLE - 17:00 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

18.10. NEDĚLE - MISIJNÍ NEDĚLE

18.10. NEDĚLE - 14:00 TVOŘENÍ DĚTÍ NA MISIE A V 17:00 MODLITBA ZA MISIE A RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

25.10. NEDĚLE - SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

25.10. NEDĚLE - 17:00 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

1.11. NEDĚLE - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

2.11. PONDĚLÍ - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše sv. v 7:00 a v 18:00 (Lipka)

6.11. 1. PÁTEK V MĚSÍCI LISTOPADU mše sv. v 18:00

7.11. 1. SOBOTA V MĚSÍCI LISTOPADU mše sv. v 8:00

14.11. SOBOTA - JÁHENSKÉ SVĚCENÍ Vladimír Olšan čas bude upřesněn

16.11.- 21.11. KNĚZ NA DOVOLENÉ

22.11. NEDĚLE - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE CELÉHO SVĚTA

29.11. NEDĚLE - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

4.12. 1. PÁTEK V MĚSÍCI mše sv. v 18:00

5.12. 1. SOBOTA V MĚSÍCI - RORÁTNÍ MŠE SV. v 7:00

6.12. NEDĚLE - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.12. ČTVRTEK - RORÁTNÍ MŠE SV. v 6:00

13.12. NEDĚLE - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

19.12. SOBOTA - ROROTÁNÍ MŠE SV. v 7:00

20.12. NEDĚLE - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

24.12. ČTVRTEK - ŠTĚDRÝ DEN - ŽIVÝ BETLÉM v 12:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - půlnoční 22:00; Boží hod 8:00 a 11:00

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mš sv v 8:00

27.12. NEDĚLE - SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA - OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ

31.12. ČTVRTEK - NA KONCI OBČANSKÉHO ROKU mše sv. v 16:00

ROK 2021

1.1. PÁTEK - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. v 8:00 a v 11:00

9.1. IX. FARNÍ PLES

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 18.10. do 25.10. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

18. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8:00

Za farníky.

11:00 Za rodinu Hansgutovu a Bednářovu.

Za Arnošta a Kristinu Unčovských a za rodinu Halasovu a Dvořáčkovu.

Pondělí

19. 10.

Pondělí 29. týdne v mezidobí

   

Úterý

20. 10.

Úterý 29. týdne v mezidobí

18:00

Sychotín

Středa

21. 10.

Středa 29. týdne v mezidobí

7:00 Za odvrácení pandemie, za nemocné a za ty v kritickém stavu a za lékaře a zdravotníky a za duše v očistci.

17:30 

18:00

Svátost smíření

Za rodiče Sedláčkovy a za Vlastimila Bočka.

Čtvrtek

22. 10.

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

7:00

Lipka

Za Bohuslava Zrůstka a za živou a zemřelou rodinu. 

Pátek

23. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

7:00

Za odvrácení pandemie, za nemocné a za ty v kritickém stavu a za lékaře a zdravotníky a za duše v očistci.

17:30

18:00

Svátost smíření

Za živou a zemřelou rodinu Šimonovu a Rodinovu.

Sobota

24. 10.

 

Sobota 29. týdne v mezidobí

7:30

Růžencová pobožnost 

8:00

Za odvrácení pandemie, za nemocné a za ty v kritickém stavu a za lékaře a zdravotníky a za duše v očistci.

Neděle

25. 10.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

8:00

Za farníky.

11:00

Za Jaroslava Odehnala a rodiče a za Zdeňka Dvořáčka a jeho rodiče.

Za Františka Šafáře a za rodinu Strakovu a Šafářovu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti