Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

Čtvrtek 25.7.

- MODLITBY RODIČŮ v 20:00 v kostele sv. Stanislava

další důležité Informace:

- během prázdnin nebudou sobotní večerní adorace

- středeční adorace nebude!!!

- 24 července navštíví jako již tradičně naši farnost poutníci do Slavkovic. Kdo se chcete ujmout poutníků a přijmout je do svého domu, prosím přijďte ve středu 24. 7. na mši sv.

- 30. července bude procházet Kunštátem Pouť za umělce - bližší informace viz plakát v předsíni kostela a materiály v kostele.

VÝHLED DO BUDOUCNA

červen - ŘÍJEN 2019:

24.7. POUTNÍCI DO SLAVKOVIC K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

30.7. POUŤ ZA UMĚLCE - program v předsíni kostela

4.8. SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ (VĚTŠÍ) - POUŤ SYCHOTÍN - Mše sv. v 11:00

15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

24.8. POUŤ SLOUP-KŘTINY-VRANOV

25.8. FARNÍ DEN

31.8. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

1.9. ŽEHNÁNÍ DĚTEM NA ZAČÁTKU ROKU - při Mši sv. v 11:00

8.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ V TOUBOŘI - Mše sv. v 11:00

14.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA DO SLOUPU

15.9. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - Mše sv. v 8:00

29.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ V ÚJEZDĚ - mš sv. v 11:00

20.10. MISIJNÍ NEDĚLE

27.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA SV. STANISLAVA

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 21. 7. do 28. 7. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

21. 7.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

POUTNÍ SLAVNOST SV. MARIE MAGDALÉNY RUDKA

8:00

Za Vladimíra Šafáře.
Za rodinu Truhlářovu a Kuklovu.

11:00

Rudka

Za farníky.

Pondělí

22. 7.

SVÁTEK sv. Marie Magdalény

   

Úterý

23. 7.

SVÁTEK sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

   

Středa

24. 7.

 Středa 16. týdne v mezidobí    
18:00  Za rodinu Ježkovu, Dvořákovu a Bravencovu a duše v očistci.

Čtvrtek

25. 7.

SVÁTEK sv. Jakuba, apoštola

 

 

Pátek

26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

 

 

Sobota

27. 7.

 

Památka sv. Gorazda a druhů

   
   

Neděle

28. 7.

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

8:00

Za farníky

11:00

Za rodiče Unčovských a za čtyři syny.

Za všechny dobrodince farnosti.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti