křest Křest

aktuální diář: 

Vážení farníci zde je diář farnosti

 

1. MŠE SV. V NEDĚLI I VE VŠENÍ DNY - PŘÍSTUPNÉ VŠEM ZA PODMÍNEK:

- vládní nařízení se bohsolužeb nedotýkají, proto vše zůstává jako za předchozího stavu.

- respirátory nebo roušky NEPOVINNÉ!

- desinfekce rukou při vstupu do kostela.

 

2. CO SE DĚJE?

 

Pondělí 23.5.

kněz volný den

 

Úterý 24.5.

náboženství podle rozvrhu

16:00 setkání na Písmem svatým

18:00 MŠE SV. Voděrady

18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST

 

Středa 25.5.

výuka náboženství podle rozvrhu

16:30 setkání ministrantů

17:00 setkání scholičky

17:30 příležitost ke sv. smíření

18:00 MŠE SV.

do 20:00 adorace a sv. smíření

 

Čtvrtek 26.5.

18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST

20:00 MODLITBY RODIČŮ

 

Pátek 27.5.

Náboženství podle rozvrhu

17:30 sv. smíření

18:00 MŠE SV.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

 

Sobota 28.5.

7:30 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

8:00 MŠE SV.

19:00 Adorace

 

Neděle 29. 5. SLAVNOST NANBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

8.00 MŠE SV. ZA VČELAŘE

11:00 MŠE SV.

 

DĚKUJI

Další informace níže na stránce.

P. Košulič, farář

Z DIÁŘE FARNOSTI

ROK 2022:

KVĚTEN 2022

22.5. NEDĚLE - 6. NEDĚLE VLEIKONOČNÍ - 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

29.5. NEDĚLE - SLAVNOST NANABEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ČERVEN 2022

2.6. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

2.6. ČTVRTEK - GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA SV. DUCHA

3.6. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

3.6.-11.6. NOVÉNA K BIŘMOVÁNÍ

4.6. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

5.6. NEDĚLE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - POUŤ NA LIPCE

6.6. PONDĚLÍ - SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ

10.6. BOHOSLUŽBA ROZESLÁNÍ V 19:00

12.6. NEDĚLE - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ

19.6. NEDĚLE - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

24.6. PÁTEK - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

25.6. SOBOTA - SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

26.6. NEDĚLE - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29.6. STŘEDA - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLŮ

ČERVENEC 2022

1.7. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

2.7. SOBOTA - PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

3.7. NEDĚLE  - 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5.7. ÚTERÝ - SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - POUŤ HLUBOKÉ

10.7. NEDĚLE - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.7. NEDĚLE - SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ - POUŤ ZBRASLAVEC 

24.7. NEDĚLE - SLAVNSOT SV. MÁŘÍ MAGDALENY - POUŤ RUDKA

SRPEN 2022 

5.8. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

6.8. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

7.8. NEDĚLE - SLAVNOST POSVĚCENÍ BAZILIKY PANNY MARIE VĚTŠÍ - SNĚŽNÉ - POUŤ SYCHOTÍN 

14.8. NEDĚLE - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15.8. PONDĚLÍ - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

21.8. NEDĚLE - PANNY MARIE KRÁLOVNY - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V TOUBOŘI

28.8. NEDĚLE - FARNÍ DEN

ZÁŘÍ 2022

2.9. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

3.9. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

4.9. NEDĚLE - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.9. ČTVRTEK - SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

10.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA DO SLOUPU

11.9. NEDĚLE - SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ TOUBOŘ

18.9. NEDĚLE - HRNČÍŘSKÝ JARMARK

25.9. NEDĚLE - SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ ÚJEZD

28.9. STŘEDA - SLAVNOST SV. VÁCLAVA 

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

INFORMACE

 

 SYNODA

2021 - 2023

 

LOGO-CZ-jpeg1a

FARNÍ FÁZE SYNODY UZAVŘENA

 

OKNO DUBEN 2022 

ZPRAVODAJ

 

Okno 042022WIN 

 AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJ DUBEN 2022

 

NÁBOŽENSTVÍ

2021/2022

 

nábo

 ROZPIS HODIN NÁBOŽENSTVÍ

 

FARNOSTI BEZ HRANIC

14.5.2022

Logo FBH 20221024_1

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH OD 12. DO 18. LET

 

PRO SNOUBENCE

ODKAZ NA PREZENTACI PRO SNOUBENCE

svatba

FACEBOOK

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUNŠTÁT

facbook-like-and-share-thumbs-up

BISKUP

MODLITBA  ZA NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA

biskup

PAPEŽ FRANTIŠEK

ŘÍMSKÝ BISKUP

papež 

 

Hlavná foto

 

staňte se donátorem a podpořte nás!

 


MAS BOSKOVICKO

MAS BS

ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

MAS Boskovicko podporuje projekt:

"Rozšíření společenského sálu o venkovní prostor pro kulturní činnost."

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ PUBLICITA:

 

OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE U KOSTELA SV. STANISLAVA - 2019

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.                                                                             

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

OBNOVA LITINOVÉHO KŘÍŽE NA OPUKOVÉM FUNDAMENTU

Projekt Obnova litinového kříže na opukovém fundamentu v Kunštátě na hřbitově byl v roce 2021 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

 

 

 

RESTUAROVÁNÍ OBRAZU SV. FRANTIŠKA Z ASISSI - 2020

Projekt Restaurování oltářního obrazu sv. Františka z Assisi v kostele Svatého Ducha v Kunštátě byl v roce 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 22. 5. 2021 do 29. 5. 2022.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

22. 5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

8:00

Za farníky.

11:00

Za Františka Hénka a Viléma a Marii Pavlů.

Za manžela Josefa, živou a zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci.

Pondělí

23. 5.

Pondělí po 6. neděli velikonoční

 

 

Úterý

24. 5.

Úterý po 6. neděli velikonoční

 18:00

Voděrady

Středa

25. 5.

Středa po 6. neděli velikonoční

 

 17:30

 Sv. smíření

 18:00

Za zemřelého Bohuslava Zrůstka, živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek

26. 5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 7:00

Na vlastní úmysl.

Pátek

27. 5.

Pátek po 6. neděli velikonoční

 17:30

Sv. smíření 

18:00 

Za Františka Šafáře a živou zemřelou rodinu Šafářova. Strakovu.

Sobota

28. 5.

Sobota po 6. neděli velikonoční

7:30 

 Růžencová pobožnost

8:00

Za rodinu Pařízkovu, za zdraví a ochranu Panny Marie.

Neděle

29. 5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

 

8:00

Za všechny živé a zemřelé včelaře

11:00


Za rodinu Šabrňákovu, Řezníkovu, Pravcovu, Novákovu a Macháčkovu a za nemocnou osobu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti