Sviatost Křest

 

AKCE TOHOTO TÝDNE

Úterý v 19:30 setkání nad Písmem svatým na faře.

Středa od 16:30 první setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním - rodiče i děti.

Středa mše sv. pro děti.

Pátek setkání mládeže - Spolčo, po mši sv. na faře (cca v 19:00)

VÝHLED DO BUDOUCNA

ÚNOR - březen 2019:

24.2. Sbírka Svatopetrský haléř při mších sv.

1.3. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI - 17:00 svátost smíření, 18:00 mše sv. a Svátostné požehnání.

2.3. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI - 7:30 Růžencová pobožnost, 8:00 mše sv.

6.3. POPELEČNÍ STŘEDA v 18:00 mše sv.

8.3. Začíná POSTNÍ KAVÁRNA - v půstu každý pátek po mši sv., přijdou pozvaní hosté - viz akce tohoto týdne.

10.3. 1. NEDĚLE POSTNÍ - začínají křížové cesty, vždy v 15:00 v kostele - vedou ministranti.

15.3. POSTNÍ KAVÁRNA - po mši sv.

16.3. Děkanátní setkání mládeže v Kunštátě - více informací viz plakátek ve vývěsce...

17.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ - křížovou cestu vede mládež

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 3. 2. do 10. 2. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

17. 2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

8:00

Za farníky

11:00

Za Josefa Šimona a jeho rodiče a rodinu Šimonovu.
Za Bedřicha Bergauera.

Pondělí

18. 2.

Pondělí 6. týdne v mezidobí    

Úterý

19. 2.

Úterý 6. týdne v mezidobí  18:00 Sychotín

Středa

20. 2.

 

Středa 6. týdne v mezidobí  17:30  Sv. smíření pro děti
18:00  Za celou živou a zemřelou rodinu Hanákovu a za Vlastu a Pavla Sakalášovy.

Čtvrtek

21. 2.

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí  7:00 Za rodinu Hladilovu, Odehnalovu a za vnučku Katušku

Pátek

22. 2.

 

SVÁTEK Stolce svatého apoštola Petra

 

17:30 Svátost smíření
18:00 Za rodiče Fučíkovy a rodinu.

Sobota

23. 2.

 

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

 

   
   

Neděle

24. 2.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

8:00

 Za farníky 

11:00

Za manžele Páralovy a jejich děti.

Na poděkování za dožití 90 let a za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu, Ševčíkovu, Dobešovu, Růžičkovu a Lepkovu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti

 

 

 

Sponzor logo
MINISTERSTVO KULTURY

www.mkcr.cz

Sponzor logo
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT

www.zamek-kunstat.cz

Sponzor logo
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT

www.zskunstat.cz

Sponzor logo
OBEC ZBRASLAVEC

www.zbraslavec.cz

Sponzor logo
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

www.kr-jihomoravsky.cz

Sponzor logo
MĚSTO KUNŠTÁT

www.kunstat-mesto.cz