Sviatost Křest

 

AKCE TOHOTO TÝDNE

Neděle 14.4.: 14:00 Křížová cesta Kunštát - Sebranice (autobus bude přistaven v 17:00 v Sebranicích pod hospodou).

Úterý 16.4.: 19:30 setkání nad Písmem svatým na faře.

Středa 17.4.: 18:45 nácvik ministrantů na Zelený Čtvrtek

Čtrvtek 18.4.: ZELENÝ ČTVRTEK

- 9:00 mše sv. v katedrále Missa Chrismatis (svěcení olejů)

- 20:30 - pátek 7:00 celonoční bdění s Kristem v Getsemanské zahradě (podle rozpisu)

Pátek 19.4.: VELKÝ PÁTEK

- 7:00 ranní modlitba

- 14:30 křížová cesta

- 15:00 obřady na Památku umučení našeho Pána Ježíše Krista

- 16:00 - 20:00 bdění u Kristova hrobu (odle rozpisu)

Sobota 20.4: BÍLÁ SOBOTA 

- 7:00 ranní modlitba

- 7:30 - 18:00 bdění u Kristova hrobu (podle rozpisu)

Neděle 14.4.: SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

- žehnání pokrmů při mších sv. v 8:00 a v 11:00

Informace:

Zapisujte se na adorace:

ZELENÝ ČTVRTEK - celonoční (rozpis v kostele na stolku)

VELKÝ PÁTEK - odpolední (rozpis v kostele na stolku)

BÍLÁ SOBOTA - celodenní (rozpis v kostele na stolku)

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

Duben - květen 2019:

14.4. KVĚTNÁ NEDĚLE - Pouť Kunštát-Sebranice začíná v 14:00 v kostele sv. Stanislava

18.4. ZELENÝ ČTVRTEK - Mše svěcení olejů Brno v 9:00, večer v 19:00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně.

19.4. VELKÝ PÁTEK - 14:30 Křížová cesta; 15:00 Velkopáteční obřady.

20.4 . BÍLÁ SOBOTA - po celý den adorace u Božího hrobu - viz rozpis; Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 22:00

21.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - mše sv. jako v neděli

22.4. Velikonoční pondělí - mše sv. v 8:00

27.4. Výlet dětí pře 1. sv. přijímáním

28.4. POUŤ Hasičů ke sv. Floriánovi v 11:00

V měsící květnu budou Májové pobožnosti vždy v úterý a ve čtvrtek v 18:00 v kostele sv. Stanislava v Kunštátě

Sychotín, Zbraslavec a případně další obce budou mít Májové v kaplích podle domluvy.

1.5. POUŤ ke sv. Josefovi na Zámku v 17:00 mše sv.

3.5. První pátek v měsíci: v 17:00 sv. smíření; 18:00 mše sv., adorace a Svátostné požehnání.

4.5. První sobota v měsíci: 7:30 Mariánská pobožnost; 8:00 mše sv.

5.5. SLAVNOST SV. STANISLAVA, hlavního patrona města Kunštátu a farnosti

8:00 mše sv. - celebruje R.D. Mgr. Petr Košulič, farář.

11:00 mše sv. - celebruje Jeho excelence Mons. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský, generální vikář diecéze.

15:00 Svátostné požehnání.

15:30 Setkání farnosti s otcem biskupem na farním dvoře (podle počasí).

8.5. POUŤ farností boskovického děkanátu do Vřesic k blahoslavenému Engelmarovi Unzeitgovi

14:00 mše sv.

Budeme putovat z Kunštátu pěšky. Pro nemohoucí bude zajištěna náhradní doprava.

12.5. po mši sv. v 11:00 žehnání kol na farním dvoře a následný výlet (bude upřesněn) a žehnání motorek na náměstí Krále Jířího.

19.5. SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ -  v 11:00 při mši sv.

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužb3

Neděle

14. 4.

KVĚTNÁ NEDĚLE

Mše sv. na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma.

8:00

Za farníky

11:00

Za Antonína Válka, jeho rodiče a švagra Josefa.
Za rodinu Vrbasovu a Horskou.

Pondělí

15. 4.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

   

Úterý

16. 4.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 18:00 Sychotín

Středa

17. 4.

 

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

 17:30  Sv. smíření.
18:00  Za Antonína a Marii Studených a vnuka Miloslava

Čtvrtek

18. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

Mše sv. na památku poslední večeře Pána Ježíše s apoštoly.

 19:00 Za zemřelou rodinu Válkovu a Kotoučkovu a za Boží ochranu.

Pátek

19. 4.

 

VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu.

Obřady na památku umučení našeho Pána Ježíše Krista.

7:00

14:30

Ranní modlitba v kostele

Křížová cesta

15:00 Obřdy Velkého Pátku.

Sobota

20. 4.

 

BÍLÁ SOBOTA

Den bdění u Kristova hrobu.

VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 7:00  Ranní modlitba v kostele
 22:00 Za posvěcení farnosti, za všechny její dobrodince, za milost pokání pro všechny hříšníky a za duše v očistci.

Neděle

21. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Začíná Velikonoční oktáv.

 

8:00

 Za farníky 

11:00

Za rodinu Graciasovu, Hladilovu a Felklovu.

Za Miladu Hansgutovu a rodiče Jaškovy.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti