Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

 

Čtvrtek 21.11.

- MODLITBY RODIČŮ v 19:00 v kostele sv. Stanislava.

další důležité Informace:

Kněz an dovolené.

Zastupujíí kněží:

P. Michal Cvingráf - úterý 19.11. v Sychotíně

P. Mirolsav Parajka - středa 20.11. v 18:00 v Kunštátě

P. Michal Polenda - pátek 22.11. v 18:00 v Kunštátě

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

listopad 2019 - LEDEN 2020:

 

18.11. - 23.11. KNĚZ MIMO FARNOST

24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - žehnání věnců při obou mších sv.

7.12. RORÁTY v 7:00

9.12. SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU mše sv. v 18:00

12.12. RORÁTY v 6:00

21.12. RORÁTY v 7:00

24.12. ŽIVÝ BETLÉM v 12:00 na náměstí

24.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ V NOCI v 22:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ mše sv. jako v neděli

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mše sv. v 8:00

27.12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY mše sv. v 18:00 s žehnáním vína

29.12. SVÁTEK SV. RODINY - neděle - obnova manželských slibů a žehnání manželům

31.12. KONEC ROKU 2019 - mše sv. v 16:00

1.1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. jako v neděli

3.1. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

4.1. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

5.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - TŘÍ KRÁLŮ

9.1. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

11.1. VI. farní ples

12.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 17. 11. do 24.11. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

17. 11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

30 let výročí demokracie a svobody.

8:00

Za farníky.

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Houdkovu.
Za všechny dobrodince farnosti.

Pondělí

18. 11.

Pondělí 33. týdne v mezidobí

   

Úterý

19. 11.

Úterý 33. týdne v mezidobí

 18:00 Sychotín

Středa

20. 11.

Středa 33. týdne v mezidobí  17:30 Svátost smíření
 18:00 Za rodinu Truhlářovu, Hrdličkovu a Hedviku Hlaváčkovu.

Čtvrtek

21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

Pátek

22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 17:30

 Svátost smíření

 18:00

Za rodiče Sedláčkovy.

Sobota

23. 11.

 

Sobota 33. týden v mezidobí

   

 

 

Neděle

24. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE CELÉHO SVĚTA

 

Poslední neděle liturgického roku

8:00

Za farníky

11:00

 Za Emílii Kubecovu, její rodiče a sourozence a jejich rodiny.

Za Jana a Kristýnu Sojkovy a za živou a zemřelou rodinu Sojkovu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti