křest Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

Vážení farníci aktualizace informací:

 

1. MŠE SV. V NEDĚLII VE VŠENÍ DNY - PŘÍSTUPNÉ VŠEM ZA PODMÍNEK:

- roušky či respirátory

- desinfekce rukou při vstupu do kostela

 

2. Z DIÁŘE FARÁŘE A FARNOSTI

Pondělí 20.9. volný den

Úterý 21.9.

- 8:00 - 14:00 setkání kaplanů pro mládež Brno Petrov

- 18:00 mše sv. v Sychotíně

Středa 22.9.

- 10:00 příprava na křest

- 16:00 příprava na 1. sv. přijímání

- 17:30 sv. smíření

- po mši sv. adorace a sv. smíření od 20:00

Čtvrtek 23.9. Setkání prvokomunikantů v Brně

- 17:30 sv. smíření

- 18:00 mše sv.

- 20:00 modlitby rodičů.

Pátek 24.9.

- 13:30 příprava na křest

- 15:30 odjezd autobusu do Brna na jáhenské svěcení.

- mše sv. večer nebude!!!

Sobota 25.9.

- 19:00 adorace tichá

Neděle 26.9. - 26.  NEDĚLE V MEZIDOBÍ - POUŤ ÚJEZD

- 11:00 poutní mše sv. v Újezdě u kaple

 

DĚKUJI

Další informace níže na stránce.

P. Košulič, farář

Z DIÁŘE FARNOSTI

ROK 2021:

ZÁŘÍ

19.9. NEDĚLE - HRNČÍŘSKÝ JARMARK - Mše sv. v 8:00 za hrnčíře

21.9. MŠE KAPLE SYCHOTÍN - 18:00

23.9. SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ - Brno

24.9. JÁHENSKÉ SVĚCENÍ VLADIMÍRA OLŠANA - 17:30 Brno katedrála

26.9. NEDĚLE - POUŤ ÚJEZD

28.9. ÚTERÝ - SLAVNOST SV. VÁCLAVA - mše sv. v 8:00

ŘÍJEN

- ÚTERÝ A ČTVRTEK V 18:00 RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

- RŮŽENCOVÉ SOBOTY 7:30 RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST/ 8:00 MŠE SV.

1.10. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

2.10. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

3.10. NEDĚLE - 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5.10. ÚTERÝ - MŠE KAPLE ZBRASLAVEC - 18:00

7.10. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

10.10. NEDĚLE - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.10. NEDĚLE - SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ - mše v 11:00

24.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. STANISLAVA

31.10. NEDĚLE - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

LISTOPAD

1.11. PONDĚLÍ - SLAVNSOT VŠECH SVATÝCH

2.11. ÚTERÝ - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

4.11. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

5.11. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

6.11. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

7.11. NEDĚLE - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14.11. NEDĚLE - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21.11. NEDĚLE - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE CELÉHO SVĚTA

28.11. NEDĚLE - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - žehnání adventních věnců

PROSINEC

2.12. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

3.12. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

4.12. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI - RORÁTY mše sv. v 7:00

5.12. NEDĚLE - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

8.12. STŘEDA - SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE - mše sv. 18:30

9.12. ČTVRTEK - RORÁTY - mše sv. v 6:00

12.12. NEDĚLE - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

18.12. SOBOTA - RORÁTY mše sv. v 7:00

19.12. NEDĚLE - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ - sv. smíření před Vánocemi

23.12. ČTVRTEK - RORÁTY mše sv. v 6:00

:24.12. PÁTEK - ŠTĚDRÝ DEN - 12:00 živý Betlém

25.12. SOBOTA - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

26.12. NEDĚLE - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

30.12. ČTVRTEK  SVÁTEK SV. RODINY - mše sv. v 18:00/obnova manželských slibů

31.12. SOBOTA - NA KONCI ROKU

LEDEN 2022

1.1. 2022 - NEDĚLE - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

 

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

INFORMACE

 

 

 

 

 

NÁBOŽENSTVÍ

2021/2022

nábo

 ROZPIS HODIN NÁBOŽENSTVÍ

 

ROK SV. JOSEFA

8.12.2020 - 8.12.2021

svatý Josef

PODNĚTY K ROKU SV. JOSEFA 

 

PRO SNOUBENCE

ODKAZ NA PREZENTACI PRO SNOUBENCE

svatba

FACEBOOK

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUNŠTÁT

facbook-like-and-share-thumbs-up

BISKUP

MODLITBA  ZA NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA

biskup

PAPEŽ FRANTIŠEK

ŘÍMSKÝ BISKUP

papež František

 

Hlavná foto

 

staňte se donátorem a podpořte nás!

 


MAS BOSKOVICKO

MAS BS

ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

MAS Boskovicko podporuje projekt:

"Rozšíření společenského sálu o venkovní prostor pro kulturní činnost."

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ PUBLICITA:

 

OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE U KOSTELA SV. STANISLAVA - 2019

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.                                                                             

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

RESTUAROVÁNÍ OBRAZU SV. FRANTIŠKA Z ASISSI - 2020

Projekt Restaurování oltářního obrazu sv. Františka z Assisi v kostele Svatého Ducha v Kunštátě byl v roce 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 19. 9. 2021 do 26. 9. 2021.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

19. 9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

HRNČÍŘSKÝ JARMARK

8:00

Za všechny živé a zemřelé hrnčíře a za požehnání pro jejich práci.

11:00 

Za farníky.

Pondělí

20. 9.

Památka sv- Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů mučedníků

 

 

Úterý

21. 9.

SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola a evangelisty

18:00 

Sychotín

Středa

22. 9.

Středa 25. týdne v mezidobí

17:30

Svátost smíření/ modlitba růžence 

18:00

Za rodinu Truhlářovu a Hrdličkovu a za Hedviku Hlaváčkovu

Čtvrtek

23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17:30

18:00

Svátost smíření

Na vlastní úmysl.

Pátek

24. 9.

Pátek 25. týdne v mezidobí

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚ V KATEDRÁLE

 

 

 

 

Sobota

25. 9.

Sobota 25. týdne v mezidobí

 

 

 

 

 

Neděle

26. 9.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

POUŤ ÚJEZD

 

 

8:00

Za Františka Šafáře.

Za Metoděje a Ludmilu Novotných a dceru Ludmilu s rodinou.

11:00

Újezd 

Za farníky.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti