Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

 

Úterý 10.12.

- 19:30 setkání nad Písmem svatým

Středa 11.12.

- 17:00 setkání ministrantů

- 17:00 setkání zpěváčků

- 17:15 setkání herců

- 18:00 mše sv.

- do 20:00 adorace a příležitost ke sv. smíření

Čtvrtek 12.12.

- 6:00 rorátní mše sv./po mši sv. společná snídaně

- 19:00 modlitby rodičů

Pátek 13.12.

- 17:30 svátost smíření

- 18:00 mše sv a Svátostné požehnání

- 19:00 noční putování - spojené s přípravou na biřmování.

Neděle 15.12.

- 17:30 modlitba Nešpor

- 18:00 Adventní kavárna

další důležité Informace:

- sbírka na církevní školy 10.119,- Kč

 

 

 

VÝHLED DO BUDOUCNA

prosinec 2019 - LEDEN 2020:

 

9.12. SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU mše sv. v 18:00

12.12. RORÁTY v 6:00

21.12. RORÁTY v 7:00

24.12. ŽIVÝ BETLÉM v 12:00 na náměstí

24.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ V NOCI v 22:00

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ mše sv. jako v neděli

26.12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA mše sv. v 8:00

27.12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY mše sv. v 18:00 s žehnáním vína

29.12. SVÁTEK SV. RODINY - neděle - obnova manželských slibů a žehnání manželům

31.12. KONEC ROKU 2019 - mše sv. v 16:00

1.1. 2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE mše sv. jako v neděli

3.1. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

4.1. PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

5.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - TŘÍ KRÁLŮ

9.1. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

11.1. VI. farní ples

12.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 8. 12. do 15.12. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

8. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Za farníky.

11:00

Za rodinu Tenorovu a Hanskutovu.
Na poděkování za syna a další pomoc a ochranu Boží.

Pondělí

9. 12.

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

 18:00  Za pí Výhňákovou a za celou živou a zemřelou rodinu a za Boží požehnání.

Úterý

10. 12.

Úterý po 2. neděli adventní

 18:00 Hluboké

Středa

11. 12.

Středa po 2. neděli adventní  17:30  Svátost smíření
 18:00 Za rodinu Dufkovu.

Čtvrtek

12. 12.

Čtvrtek po 2. neděli adventní

 7:00

Za paní Marii Bergauerovu.

Pátek

13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

 17:30

Svátost smíření

 18:00

Za rodinu Dostálovu.

Sobota

14. 12.

 

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

   

 

 

Neděle

15. 12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

NEDĚLE GAUDETE

 

 

8:00

Za farníky

11:00

Za živou a zemřelou rodinu Švancarovu, Šikulovu a Zábojovu.

Za Leopoldu Truhlářovu, rodiče Truhlářovy a za živou rodinu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti