Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE 

Středa: Adorace po mši sv. s možností sv. smíření  do 20:00.

Čtvrtek: Modlitby rodičů od 20:00

Sobota: Soukromé adorace o prázdninách nebudou

 

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

ČERVENec - říjen 2020:

12.7. KNĚZ MIMO FARNOST - rodinná oslava 10 let kněžství

19.7. SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ - POUŤ ZBRASLAVEC

20.7.-25.7. KNĚZ MIMO FARNOST - DOVOLENÁ

26.7. SLAVNOST SV. MARIE MAGDALSKÉ - POUŤ RUDKA

2.8. SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ - POUŤ SYCHOTÍN

3.8. - 14.8. KNĚZ MIMO FARNOST - DOVOLENÁ

15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

22.8. POUŤ SLOUP - KŘTINY - VRANOV

24.8.-28.8. PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ

30.8. FARNÍ DEN

30.8. POŽEHNÁNÍ DĚTEM, STUDENTŮM A UČITELŮM NA ZAČÁTKU ROKU

6.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ TOUBOŘ

12.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA

13.9. POUŤ NA KULÍŠEK

20.9. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

27.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ ÚJEZD

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ

29.9. ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

30.9. PRVNÍ MŠE SV. PRO DĚTI

4.10. SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

25.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 12.7. do 19.7. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

12. 7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 8:00

Za farníky.

 11:00 Na vlastní úmysl

Za Vincence Ondru, rodiče a sourozence.

Pondělí

13. 7.

Pondělí 15. týdne v mezidobí

   

Úterý

14. 7.

Úterý 15. týdne v mezidobí

 18:00

 Hluboké

Středa

15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 17:30 Svátost smíření
 18:00 Za Adolfa a Vlastu Zrůstkovy, a živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek

16. 7.

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

 7:00

Lipka

Za společenství modlitby matek.

Pátek

17. 7.

Pátek 15. týdne v mezidobí

 17:30

Svátost smíření

 18:00

Za rodinu Bašnou a Nezvalovu.

Sobota

18. 7.

 

Sobota 15. týdne v mezidobí

 

 

 

 

Neděle

19. 7.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ

- POUŤ ZBRASLAVEC

 8:00

Za zemřelého Václava Líkaře, rodiče Techetovy a Líkařovy.

Za společenství modlitby matek.

 11:00

Za farníky

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti