Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE

Čtvrtek 27.6.

- MODLITBY RODIČŮ v 20:00 v kostele sv. Stanislava.

Pátek 28.6.

- po mši sv. adorace a Svátostné požehnání

- setkání mládeže - SPOLČO

další důležité Informace:

LETNÍ TÁBORY farnosti v Mrákotíně:

Starší od 29.6. do 9.7. 

Mladší od 9.7. do 17.7.

Přihlášky jsou uzavřeny!

VÝHLED DO BUDOUCNA

červen - ŘÍJEN 2019:

23.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

28.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

- děti odjíždějí na tábor

5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA - POUŤ HLUBOKÉ Mše sv. v 11:00

14.7. SLAVNOST PANNY MARIE KARMELSKÉ - POUŤ ZBRASLAVEC - Mše sv. v 11:00

21.7. SLAVNOST SV. MARIE MAGDALSKÉ - POUŤ RUDKA - Mše sv. v 11:00

4.8. SLAVNOST PANNY MARIE SNĚŽNÉ (VĚTŠÍ) - POUŤ SYCHOTÍN - Mše sv. v 11:00

15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

24.8. POUŤ SLOUP-KŘTINY-VRANOV

25.8. FARNÍ DEN

31.8. KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

1.9. ŽEHNÁNÍ DĚTEM NA ZAČÁTKU ROKU - při Mši sv. v 11:00

8.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ V TOUBOŘI - Mše sv. v 11:00

14.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA DO SLOUPU

15.9. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - Mše sv. v 8:00

29.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ V ÚJEZDĚ - mš sv. v 11:00

20.10. MISIJNÍ NEDĚLE

27.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA SV. STANISLAVA

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 23. 6. do 30. 6. 2019

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

23. 6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
sbírka na bohoslovce

8:00

Za farníky

11:00

Za Drahoslavu Pavlů a celou rodinu Pavlů a Olšanovu.
Za rodiče Děpešovy, bratra Petra, švagra Ludovíta a rodinu Bartákovu.

Pondělí

24. 6.

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

   

Úterý

25. 6.

Úterý 12. týdne v mezidobí

 18:00  Voděrady

Středa

26. 6.

 Středa 12. týdne v mezidobí  17:30  Sv. smíření
 18:00  Za Boží požehnání a přímluvu Panny Marie pro Petra Pařízka.

Čtvrtek

27. 6.

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí

 7:00

Lipka

 Za Vladimíra Tenoru a sestru Zdeňku Cvrkalovu a celou její rodinu, vnučku, a jako poděkování Bohu za ochranu a pomoc s prosbou o přímluvu Panny Marie.

Pátek

28. 6.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 17:30

 Svátost smíření

 18:00 Za rodinu Rodinovu a Šimonovu.

Sobota

29. 6.

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ,

hlavních patronů brněnské diecéze.

 

 7:30  Růžencová pobožnost
 8:00  Za rodinu Konopáčovu a Hasgutovu a Boží pomoc.

Neděle

30. 6.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8:00

Za farníky 

11:00

Za Marii Šafářovu.

Za manžela Petra, dvoje rodiče, za Janu Hrubou, Pavlu a Josefa Šamšulovy, Jiřinu a Stanislava Houdkovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu.

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti