Sviatost Křest

AKCE TOHOTO TÝDNE: 

Čtvrtek: Modlitby rodičů od 20:00

Sobota: Adorace o prázdninách nebudou

 

důležitá oznámení:

V sobotu 14. listopadu 2020 bude v katedrála sv. Petra a Pavla v Brně přijímat jáhenské svěcení pan Vladimír Olšan z Kunštátu - Sychotína. Doprovázejte prosím našeho budoucího jáhna svou modlitbou.

P. Košulič, farář

veřejná publicita:

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Z DIÁŘE FARNOSTI

ČERVENec - LISTOPAD 2020:

3.8. - 14.8. KNĚZ MIMO FARNOST - DOVOLENÁ

15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

22.8. POUŤ SLOUP - KŘTINY - VRANOV

24.8.-28.8. PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ

30.8. FARNÍ DEN

30.8. POŽEHNÁNÍ DĚTEM, STUDENTŮM A UČITELŮM NA ZAČÁTKU ROKU

6.9. SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE - POUŤ TOUBOŘ

12.9. SMÍRNÁ POUŤ P. LADISLAVA KUBÍČKA

13.9. POUŤ NA KULÍŠEK

20.9. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

27.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - POUŤ ÚJEZD

28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA - SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ

29.9. ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

30.9. PRVNÍ MŠE SV. PRO DĚTI

4.10. SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

25.10. SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

14.11. JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte aktuální informace. 

 

 

 

 

 

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 9.8. do 16.8. 2020.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

9. 8.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 8:00

Za syna Miloslava Pařízka.

Za rodinu Královu, Fadrných a Pernicovu.

   

Pondělí

10. 8.

SVÁTEK SV. VAVŘINCE, jáhna a mučedníka

   

Úterý

11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

 

 

Středa

12. 8.

Středa 19. týdne v mezidobí

   
   

Čtvrtek

13. 8.

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí

 7:00

Bohoslužba slova farní kostel sv. Stanislava 

Pátek

14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 

 

 

 

Sobota

15. 8.

 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

- doporučený svátek

 7:30

Růžencová pobožnost 

 8:00

Mše sv. - úmysl viz ohlášky ve vývěsce. 

Neděle

16. 8.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 8:00

Za farníky.

 11:00

 Mše sv. - úmysl viz ohlášky ve vývěsce

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti