křest Křest

aktuální diář: 

Vážení farníci zde je diář farnosti

 

1. MŠE SV. V NEDĚLI I VE VŠENÍ DNY - PŘÍSTUPNÉ VŠEM ZA PODMÍNEK:

- vládní nařízení se bohsolužeb nedotýkají, proto vše zůstává jako za předchozího stavu.

- respirátory (pokud nemáte dostanete)

- desinfekce rukou při vstupu do kostela (povinná)

 

2. CO SE DĚJE?

 

Pondělí 17.1.

kněz mimo farnost

Úterý 18.1.

Náboženství dle rozvrhu

16:00 Setkání nad Písmem svatým

18:00 Mše sv. SYCHOTÍN

Středa 19.1.

16:30 setkání ministrantů

17:00 setkání scholičky

17:30 sv. smíření pro děti

18:00 Mše sv. pro děti

do 20:00 adorce a příležitost ke sv. smíření

Čtvrtek 20.1.

19:00 Modlitby rodičů

Pátek 21.1.

Náboženství dle rozvrhu

17:30 sv. smíření

18:00 mše sv. + adorace a sv. požehnání

19:00 po mši setkání s evangelickým farářem z Boskovic, Jiřím Burešem -  v kostele.

Sobota 22.1.

9:00 - 16:00 setkání biřmovanců

19:00 adorace

Neděle 23.1.

8.00 MŠE SV.

11:00 MŠE SV.

 

DĚKUJI

Další informace níže na stránce.

P. Košulič, farář

Z DIÁŘE FARNOSTI

ROK 2021:

LEDEN 2022

16.1. NEDĚLE - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18.1. ÚTERÝ - MŠE SV. SYCHOTÍN

18.1.-25.1. TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

23.1. NEDĚLE - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23.1. NEDĚLE - DĚTSKÝ KARNEVAL

24.-25.1. PONDĚLÍ-ÚTERÝ - SETKÁNÍ KAPLANŮ PRO MLÁDEŽ - DEBLÍN

25.1. ÚTERÝ - MŠE SV. VODĚRADY

30.1. NEDĚLE - 4. NEDĚLE V MZEIDOBÍ

ÚNOR 2022

1.2. ÚTERÝ - MŠE SV. ZBRASLAVEC

2.2.  STŘEDA - SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - HROMNICE

3.2. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

4.2. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

5.2. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

8.2. ÚTERÝ - MŠE SV. HLUBOKÉ

 

22.2. ÚTERÝ - SVÁTEK STOLCE SV. APOŠTOLA PETRA

BŘEZEN 2022

2.3. STŘEDA - POPELEČNÍ STŘEDA - mše sv. v 18:30

3.3. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

4.3. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

5.3. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

6.3. NEDĚLE - 1. NEDĚLE POSTNÍ

6.3. - 12.3. POUŤ BIŘMOVANCŮ DO ITÁLIE

11.3. PÁTEK - POSTNÍ KAVÁRNA

13.3. NEDĚLE - 2. NEDĚLE POSTNÍ

18.3. PÁTEK - POSNTÍ KAVÁRNA

19.3. SOBOTA - SLAVNOST SV. JOSEFA SNOUBENCE PANNY MARIE

20.3. NEDĚLE - 3. NEDĚLE POSTNÍ

25.3. PÁTEK - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

26.3. SOBOTA - DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH - POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

27.3. NEDĚLE - 4. NEDĚLE POSTNÍ - LAETARE

DUBEN 2022

1.4. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI - POSTNÍ KAVÁRNA

2.4. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

3.4. NEDĚLE - 5. NEDĚLE POSTNÍ - SV. SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI

7.4. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

8.4. PÁTEK - POSTNÍ KAVÁRNA

9.4. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE BRNO

10.4. KVĚTNÁ NEDĚLE - ZAČÍNÁ SVATÝ TÝDEN

11.4. PONDĚLÍ - PONDĚLÍ SV. TÝDNE

12.4. ÚTERÝ - ÚTERÝ SV. TÝDNE

13.4. STŘEDA - STŘEDA SV. TÝDNE

14.4. ČTVRTEK - ČTVRTEK SV. TÝDNE - MISSA CHRISMATIS - 9:30

14.4. ČTVRTEK - ZELENÝ ČTVRTEK - 19:00 mše sv. na památku Poslední večeře.

15.4. PÁTEK - VELKÝ PÁTEK - 15:00 obřady na památku Umučení Páně

16.4. SOBOTA - BÍLÁ SOBOTA - 21:00 VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

17.4. NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

18.4. PONDĚLÍ - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

19.4. ÚTERÝ - VELIKONOČNÍ ÚTERÝ

20.4. STŘEDA - VELIKONOČNÍ STŘEDA

21.4. ČTVRTEK - VELIKONOČNÍ ČTVRTEK

22.4. PÁTEK - VELIKONOČNÍ PÁTEK

23.4. SOBOTA - VELIKONOČNÍ SOBOTA

24.4. NEDĚLE - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - ŽEHNÁNÍ KOL

KVĚTEN 2022

1.5. NEDĚLE - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - MŠE SV. HASIČI

5.5. ČTVRTEK - MŠE SV. PENZION - 9:00

5.5. ČTVRTEK - GENERÁLNÍ ÚKLID FARNÍHO KOSTELA SV. STANISLAVA

6.5. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

7.5. SOBOTA - 1. SOBOTA  MĚSÍCI

8.5. NEDĚLE - 4. NEDĚLE VLEIKONOČNÍ - POUŤ KE SV. STANISLAVOVI, HL. PATRONU MĚSTA A FARNOSTI

14.5. SOBOTA - DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH FANROSTI BEZ HRANIC

16.5. NEDĚLE - 5. NEDĚLE VLEIKONOČNÍ

23.5. NEDĚLE - 6. NEDĚLE VLEIKONOČNÍ

30.5. NEDĚLE - SLAVNOST NANABEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ČERVEN 2022

2.6. ČTVRTEK - MŠE PENZION - 9:00

2.6. ČTVRTEK - GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA SV. DUCHA

3.6. PÁTEK - 1. PÁTEK V MĚSÍCI

4.6. SOBOTA - 1. SOBOTA V MĚSÍCI

5.6. NEDĚLE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - POUŤ NA LIPCE

6.6. PONDĚLÍ - SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ

12.6. NEDĚLE - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ (1. TERMÍN)

19.6. NEDĚLE - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ (2. TERMÍN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTNÍ TICHÉ ADORACE bývají vždy od 19:00 do 20:00/ během letních prázdnin nejsou!

------------------------------------------------------------------------------------------

Středeční adorace a příležitost ke sv. smíření vždy po skončení mše sv. až do 20:00; sledujte akce tohoto týdne - protější sloupec.

 

 

INFORMACE

 

 SYNODA

2021 - 2023

LOGO-CZ-jpeg1a

DIECÉZNÍ FÁZE SYNODY 10/2021-01/2022

 

 

 

NÁBOŽENSTVÍ

2021/2022

nábo

 ROZPIS HODIN NÁBOŽENSTVÍ

 

ROK SV. JOSEFA

8.12.2020 - 8.12.2021

svatý Josef

PODNĚTY K ROKU SV. JOSEFA 

 

PRO SNOUBENCE

ODKAZ NA PREZENTACI PRO SNOUBENCE

svatba

FACEBOOK

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUNŠTÁT

facbook-like-and-share-thumbs-up

BISKUP

MODLITBA  ZA NOVÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA

biskup

PAPEŽ FRANTIŠEK

ŘÍMSKÝ BISKUP

papež 

 

Hlavná foto

 

staňte se donátorem a podpořte nás!

 


MAS BOSKOVICKO

MAS BS

ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

MAS Boskovicko podporuje projekt:

"Rozšíření společenského sálu o venkovní prostor pro kulturní činnost."

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ PUBLICITA:

 

OPRAVA LITINOVÉHO KŘÍŽE U KOSTELA SV. STANISLAVA - 2019

V roce 2019 byla z dotace Jihomoravského kraje hrazena realizace projektu: Oprava litinového kříže u kostela sv. Stanislava.                                                                             

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

RESTUAROVÁNÍ OBRAZU SV. FRANTIŠKA Z ASISSI - 2020

Projekt Restaurování oltářního obrazu sv. Františka z Assisi v kostele Svatého Ducha v Kunštátě byl v roce 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a města Kunštát.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

Pořad Bohoslužeb

v týdnu od 16. 1. 2021 do 23. 1. 2022.

Denliturgická oslavahodinabohoslužba

Neděle

16. 1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8:00

Za farníky.

11:00 

Za Františka Hénka a jeho rodiče.

Pondělí

17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

 

 

Úterý

18. 1.

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 18:00

 Sychotín

Středa

19. 1.

Středa 2. týdne v mezidobí

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

17:30

Sv. smíření pro děti/ Modlitba růžence

18:00

Na poděkování za dožitá léta a pomoc Boží v dalším životě.

Čtvrtek

20. 1.

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

6:30

7:00

Modlitba růžence

Za rodinu Křepelovu.

Pátek

21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

17:30

Sv. smíření/ Modlitba růžence

 18:00

Za Jiřího Bednáře, dvoje rodiče a duše v očstci.

Sobota

22. 1.

Sobota 2. týdne v mezidobí

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

 

13:00 

 Pohřeb pí. Marie Kolbábkové z Hlubokého.

Neděle

23. 1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

8:00

Za farníky.

11:00

Za Zdeňka Dvořáčka a oboje rodiče.

Za živé a zemřelé dobrodince farnosti, spolupracovníky a jejich rodiny

 

Fotogalerie

 Podívejte se s námi na další fotografie ze života Farnosti 

Více

Partneři farnosti