sv.Josef -hlavní foto web

ROK SV. JOSEFA

8. PROSINCE ROKU 2020 SV. OTEC FRANTIŠEK VYHLÁSIL ROK SV. JOSEFA, PATRONA A OCHRÁNCE CÍRKVE, NEMOCNÝCH A UMÍRAJÍCÍCH

Ke 150. výročí vyhlášení SV. JOSEFA za Ochránce katolické církve bl. Piem IX. (8. prosince 1870), bych se s vámi rád podělil o několik myšlenek o této nezvyklé postavě, která je tak blízká lidské situaci každého z nás, aby – jak říká Ježíš - »ústa mluvila to, čeho je srdce plné« (srov. Mt 12,34).

Tato touha narůstala během uplynulých měsíců pandemie, kdy uprostřed krize, jež nás postihuje, můžeme zakoušet, že „naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové síly, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo se nezachrání sám. [...] Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost. Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit a překonat krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem k modlitbě. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech". Všichni mohou ve svatém Josefovi, nepovšimnutém muži, všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy.

Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii", mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.

Jim všem patří uznání a vděčnost.

z listu Patris corde - Otcovským srdcem

papež František, v Římě v bazilice sv. Jana v Lateránu, 8. prosince 2020 

 

ROK SV. JOSEFA VE FARNOSTI

MODLITBA KE SV. JOSEFOVI

 

svatý Josef

31. PROSINCE 2020

NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI

 

 ZDE JEŠTĚ PRACUJEME

POBOŽNOST KE SV. JOSEFOVI

 

 ZDE TAKÉ PRACUJEME

NĚCO DALŠÍHO...

 

 

TAK A TADY BUDEME TAKY MAKAT... SNAD SE TU JEŠTĚ NĚCO OBJEVÍ...