Seznam duchovních farnosti

Duchovní farnosti

PaedDr. Marek Slatinský

PaedDr. Marek Slatinský

farář ( od 1.9.2023 )

Mgr. Marek Lepka

Mgr. Marek Lepka

jáhen

Ing. Bc. Vladimír Olšan

Ing. Bc. Vladimír Olšan

jáhen

1